Ban Lãnh Đạo

member

Louis Nguyễn

Chủ tịch và CEO

Công ty Quản lý Quỹ Saigon Asset Management (SAM)

Ông Louis Nguyễn là một nhà quản lý quỹ đầu tư tập trung vào thị trường Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán và bất động sản. Từ năm 2007, các quỹ đầu tư do SAM quản lý đã hoạt động vượt trội hơn so với các quỹ khác và đầu tư hơn 350 triệu USD vào hơn 60 công ty và dự án tại Việt Nam.

 

 

Kinh nghiệm:

 • Giám đốc điều hành tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber (AFM), công ty quản lý quỹ có giấy phép hoạt động tại Việt Nam
 • Giám đốc điều hành tại Sunwah Kingsway, quản lý khối tài sản trị giá 100 triệu USD của Công ty Quản lý quỹ Sunwah
 • Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM)
 • Cựu Giám đốc điều hành tại Vina Capital, công ty quản lý quỹ với tổng tài sản quản lý 1,7 tỷ USD
 • Cổ đông sáng lập công ty IDG Ventures Việt Nam, công ty đầu tư mạo hiểm công nghệ với tổng tài sản quản lý 200 triệu USD
 • Cựu giám đốc tại Intelligent Capital tại San Francisco, California, công ty M&A về công nghệ với tổng giá trị giao dịch 1 tỷ USD
 • Cựu giám đốc điều hành tại Osprey Ventures tại Menlo Park, California, công ty đầu tư mạo hiểm công nghệ tại thung lũng Sillicon với tổng tài sản quản lý 100 triệu USD
 • Giữ các vị trí quản trị về tài chính tại Apple và KPMG tại California

member

Trương Thế Kiệt

Giám đốc điều hành

Công ty Quản lý Quỹ Saigon Asset Management (SAM)

Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý quỹ, chứng khoán (niêm yết và không niêm yết) và phát triển/ đầu tư bất động sản. Ông đã đầu tư và tư vấn cho các giao dịch có tổng giá trị hơn 500 triệu USD ở Việt Nam trong hơn 15 năm.

 

Kinh nghiệm:

 • Cổ đông sáng lập và giám đốc điều hành tại Vietbridge Capital
 • Cổ đông sáng lập và CEO tại Five Elements Development
 • Giám đốc tại Indochina Capital
 • Giám đốc điều hành tại Andaman Capital
 • Nhân viên phân tích tại Morgan Stanley Hồng Kong
 • Cử nhân Trường Đại học Columbia, Mỹ
 • Thạc sĩ tại Trường Đại học Harvard, Mỹ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Trung Quốc Phổ Thông, Tiếng Quảng Đông và Tiếng Thái