Về chúng tôi

Về chúng tôi

Được thành lập vào năm 2007, Sài Gòn Asset Management (“SAM”) là một công ty cổ phần tư nhân, tập trung vào các công ty hỗ trợ công nghệ và liên quan đến khí hậu có hoạt động quan trọng tại Việt Nam.

Chúng tôi đầu tư vào giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thương mại điện tử và nông nghiệp thông minh.​

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp vốn mở rộng để giúp các công ty đổi mới phát triển đồng thời hỗ trợ tác động đến môi trường và xã hội.

Đội ngũ của chúng tôi có chuyên môn sâu và hồ sơ theo dõi về vốn cổ phần tư nhân, vốn cổ phần niêm yết và đầu tư bền vững.

SAM hoạt động ngoài văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

 

Mục đích và giá trị của chúng tôi

Chúng tôi mong muốn trở thành tổ chức tài chính đặc biệt nhất của Việt Nam, được hỗ trợ bởi các giá trị chung về tính liêm chính, hiệu quả hoạt động và quan hệ đối tác.

Chúng tôi huy động con người, văn hóa, công nghệ và ý tưởng của mình để hỗ trợ tạo ra giá trị cho các công ty, nhà đầu tư và khách hàng trong danh mục đầu tư của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

 

Con người và Lãnh đạo

Con người là nền tảng cho sự thành công của chúng tôi.

Sự quyết tâm và cống hiến của họ cho phép chúng tôi phục vụ các nhà đầu tư và khách hàng của mình, tạo ra giá trị lâu dài cho các công ty trong danh mục đầu tư của chúng tôi và đóng góp vào tác động phát triển của công chúng rộng rãi hơn.

Lãnh đạo