Lãnh đạo

Lãnh đạo

 

Lãnh đạo

Louis Nguyen​

Chủ Tịch & Giám đốc Điều hành

Desmond Lin

Giám đốc

 
Kevin Flaherty
Kevin Flaherty​

Giám đốc, Năng lượng

Matthew White​
Matthew White​

Giám đốc, Cổ phần Tư nhân

 
Hoang Nghiem
Hoang Nghiem​

Giám đốc, Trưởng Văn phòng đại diện (CRO)