Thông tin và tài nguyên về Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Các công ty dịch vụ tài chính của SAIGON Asset MANAGEMENT (SAM) nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và những người có liên quan, nhân viên của chúng tôi, và những cá nhân khác có thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý. Cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư bao gồm minh bạch về bản chất và mức độ xử lý đó cũng như các quyền mà bạn có thể có đối với việc xử lý đó.

Xin lưu ý rằng các chính sách khác, cụ thể hơn có thể được cung cấp cho bạn trên các trang web mà bạn giao dịch với một trong các công ty liên kết của chúng tôi.

Việc sử dụng Cookie của chúng tôi và các tùy chọn của bạn

Bằng cách sử dụng trang Web QUẢN LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN với cài đặt trình duyệt của bạn được điều chỉnh để chấp nhận cookie, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie và các thông tin khác công cụ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên các trang web đó. Nếu bạn muốn sửa đổi trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie mới hoặc để tắt hoàn toàn cookie, vui lòng tham khảo Quản lý cookie bên dưới.

Menu Trợ giúp trên thanh menu của hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cách để trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie mới và cách tắt hoàn toàn cookie. Ngoài ra, bạn có thể vô hiệu hóa hoặc xóa dữ liệu tương tự được sử dụng bởi tiện ích bổ sung của trình duyệt, chẳng hạn như cookie Flash, bằng cách thay đổi cài đặt của tiện ích bổ sung hoặc truy cập trang Web của nhà sản xuất tiện ích bổ sung. Một số trang web của chúng tôi sử dụng “cookie chức năng” giúp trang web ghi nhớ cài đặt và tùy chọn của bạn để sử dụng khi bạn truy cập trang web trong tương lai. Điều này mang lại trải nghiệm người dùng phù hợp và dễ chịu hơn. Những cookie này lưu trữ thông tin ở nhiều nơi. Trên những trang web sử dụng cookie chức năng, bạn sẽ tìm thấy tính năng “Xóa Cookies” trên mỗi trang cho phép bạn xóa hoàn toàn các cookie này khỏi thiết bị của mình. Xin lưu ý rằng, nếu bạn từ chối sử dụng cookie, bạn có thể bị giảm chức năng và đối với các trang web sử dụng cookie liên quan đến xác thực, việc từ chối cookie sẽ khiến bạn không thể sử dụng trang Web hoàn toàn.