Mục đích, Giá trị, và Cam kết

Mục đích và Giá trị

Mục đích của chúng tôi

Chúng tôi mong muốn trở thành tổ chức tài chính đặc biệt nhất của Việt Nam, được hỗ trợ bởi các giá trị chung về tính liêm chính, hiệu quả hoạt động và quan hệ đối tác.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp, doanh nhân và tổ chức hàng đầu Việt Nam, chúng tôi huy động con người, văn hóa, công nghệ và ý tưởng của mình để hỗ trợ tạo ra giá trị cho các công ty, nhà đầu tư và khách hàng trong danh mục đầu tư của chúng tôi.

Giá trị của chúng tôi

Chính trực

Chúng tôi tự chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, nhấn mạnh vào sự minh bạch và cảnh giác từ mọi người khi chúng tôi học hỏi từ kinh nghiệm của mình và đưa ra các quyết định mang lại cảm giác tự hào cho công ty của chúng tôi.

Hiệu suất

Chúng tôi khao khát sự xuất sắc, phấn đấu đạt được hiệu suất vượt trội và kết quả vượt trội cho các nhà đầu tư, công ty đầu tư và cộng đồng của chúng tôi.

Song hành

Quan hệ đối tác là điều cần thiết để doanh nghiệp của chúng ta duy trì tính cạnh tranh và phát triển. Bằng cách hợp tác với các công ty trong danh mục đầu tư, nhà đầu tư, đồng nghiệp và mạng lưới chuyên gia trong lĩnh vực của chúng tôi, chúng tôi có thể cùng nhau mở rộng phạm vi tiếp cận, thâm nhập vào các thị trường mới và tạo ra các giá trị bền vững thực sự.

Cam kết của chúng tôi

SAM cam kết thực hiện Chiến lược đầu tư có trách nhiệm và bền vững, bao gồm:

Chiến lược trách nhiệm

Các khoản đầu tư của chúng ta nên tránh gây tổn hại cho các nhà đầu tư của mình:

Giảm thiểu các hoạt động ESG rủi ro để bảo vệ giá trị của công ty​

Xem xét và phân tích các yếu tố ESG như một phần của việc ra quyết định đầu tư cơ bản.​

Chiến lược bền vững

Khoản đầu tư của chúng ta sẽ tạo ra lợi ích ESG:

Áp dụng các phương pháp thực hành ESG tiến bộ nhằm nâng cao giá trị.

Quyền sở hữu có thể được sử dụng để thúc đẩy và khuyến khích sự thay đổi.

Ngoài ra, chúng tôi tuân thủ Tiêu chuẩn Hoạt động và Nguyên tắc Xích đạo IV của IFC.

 

Quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh của chúng ta

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để dự đoán nhu cầu thay đổi nhanh chóng của khách hàng và phát triển các dịch vụ mới để đáp ứng những nhu cầu đó.

Chúng tôi biết rằng thế giới tài chính sẽ không đứng yên và sự tự mãn có thể dẫn đến sự diệt vong.

Chúng tôi thường xuyên nhận được thông tin bí mật như một phần của mối quan hệ khách hàng thông thường của chúng tôi.

Việc vi phạm bí mật hoặc sử dụng thông tin bí mật không đúng cách hoặc bất cẩn là điều không thể tưởng tượng được.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi có tính cạnh tranh cao và chúng tôi tích cực tìm cách mở rộng mối quan hệ với khách hàng.

Tuy nhiên, chúng ta phải luôn là những đối thủ cạnh tranh công bằng và không bao giờ được gièm pha các công ty khác.

Tính chính trực và trung thực là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi kỳ vọng nhân viên của mình duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao trong mọi việc họ làm, cả trong công việc cho công ty lẫn trong cuộc sống cá nhân của họ.

Lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng nếu chúng tôi phục vụ khách hàng tốt thì thành công của chúng tôi sẽ theo sau.

Tài sản của chúng tôi là con người, vốn và danh tiếng.

Nếu bất kỳ thứ nào trong số này bị giảm đi thì cái cuối cùng là thứ khó khôi phục nhất. Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ với câu chữ và tinh thần của luật pháp, quy tắc và nguyên tắc đạo đức chi phối chúng ta. Thành công liên tục của chúng tôi phụ thuộc vào kiên quyết tuân theo tiêu chuẩn này.

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại lợi nhuận cao hơn cho các cổ đông của chúng tôi.

Khả năng sinh lời là yếu tố quan trọng để đạt được lợi nhuận vượt trội, xây dựng nguồn vốn cũng như thu hút và giữ chân những người giỏi nhất của chúng ta. Quyền sở hữu cổ phiếu đáng kể của nhân viên phù hợp với lợi ích của nhân viên và cổ đông của chúng tôi.

Chúng tôi rất tự hào về chất lượng chuyên nghiệp trong công việc của chúng tôi.

Chúng tôi có một quyết tâm không khoan nhượng để đạt được sự xuất sắc trong mọi việc chúng tôi đảm nhận. Mặc dù chúng ta có thể tham gia vào nhiều hoạt động đa dạng và có khối lượng lớn, nhưng nếu phải lựa chọn, chúng ta sẽ là người giỏi nhất hơn là người lớn nhất.

Chúng tôi nhấn mạnh tính sáng tạo và trí tưởng tượng trong mọi việc chúng tôi làm.

Mặc dù nhận thấy rằng cách cũ vẫn có thể là cách tốt nhất, chúng tôi không ngừng nỗ lực tìm ra giải pháp tốt hơn cho các vấn đề của khách hàng. Chúng tôi tự hào vì đã đi tiên phong trong nhiều phương pháp và kỹ thuật đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành.

Chúng tôi nỗ lực đặc biệt để xác định và tuyển dụng những người giỏi nhất cho mọi công việc.

Mặc dù các hoạt động của chúng tôi được tính bằng hàng tỷ đô la nhưng chúng tôi vẫn tuyển chọn từng người một. Trong kinh doanh dịch vụ, chúng tôi biết rằng nếu không có những người giỏi nhất, chúng tôi không thể trở thành công ty tốt nhất.

Chúng tôi mang đến cho mọi người cơ hội tiến về phía trước nhanh hơn mức có thể ở hầu hết các nơi khác.

Sự thăng tiến phụ thuộc vào thành tích và chúng tôi vẫn chưa tìm ra giới hạn cho trách nhiệm mà những người giỏi nhất của chúng tôi có thể đảm nhận. Để chúng ta thành công, con người của chúng ta phải phản ánh sự đa dạng của cộng đồng và nền văn hóa nơi chúng ta hoạt động.

Chúng tôi nhấn mạnh tinh thần đồng đội trong mọi việc chúng tôi làm.

Mặc dù sự sáng tạo của cá nhân luôn được khuyến khích nhưng chúng tôi nhận thấy rằng nỗ lực của tập thể thường mang lại kết quả tốt nhất. Chúng tôi không có chỗ cho những người đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của công ty và khách hàng.

Sự cống hiến của nhân viên chúng tôi cho công ty và nỗ lực mãnh liệt mà họ cống hiến cho công việc của mình lớn hơn những gì người ta thấy ở hầu hết các tổ chức khác.

Chúng tôi nghĩ rằng đây là một phần quan trọng trong sự thành công của chúng tôi.

Chúng tôi coi quy mô của mình là tài sản mà chúng tôi cố gắng hết sức để bảo tồn.

Chúng tôi muốn đủ lớn để thực hiện dự án lớn nhất mà bất kỳ khách hàng nào của chúng tôi cũng có thể dự tính, nhưng cũng đủ nhỏ để duy trì lòng trung thành, sự thân mật và tinh thần đồng đội mà tất cả chúng ta đều trân trọng và điều đó góp phần to lớn vào thành công của chúng ta.