SAM ký Thỏa Thuận Hợp Tác với GHP

SAM 25th October, 2012

Ngày 25/10/2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Asset Management (SAM), nhà quản lý đầu tư của hai quỹ đầu tư niêm yết trên thị trường chứng khoán Frankfurt – Vietnam Equity Holding (VEH) và Vietnam Property Holding (VPH), và Greater Houston Partnership (GHP) thông báo việc chính thức ký kết Thỏa Thuận Hợp Tác.

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng phát triển sâu rộng với việc thực hiện thỏa thuận thương mại tự do đa phương (Trans-Pacific Partnership) và bằng chứng là hoạt động thương mại song phương ngày càng tăng suốt thập kỷ qua. Các doanh nghiệp hai bên vẫn đang nhìn thấy nhiều cơ hội để mở rộng thị trường của nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rông thị trường Hoa Kỳ và Việt Nam của các doanh nghiệp hai bên, SAM và GHP đã hợp tác với nhau để hỗ trợ các doanh nghiệp thâm nhập và mở rộng thị trường lẫn nhau.

Qua 5 năm quản lý hai quỹ đầu tư hoạt động tại Việt Nam, SAM đã xây dựng và phát triển được mối qua hệ kinh doanh sâu rộng với nhiều công ty tại Việt Nam. Qua đó, SAM có thể kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ thành các đối tác kinh doanh trong tương lai. Ngoài ra, văn phòng của SAM tại Houston sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên kết nối với nhau. GHP là tổ chức đã có nhiều thành viên là các doanh nghiệp tại Houston nên sự hợp tác giữa SAM và GHP hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho các đối tác thông qua các mối quan hệ kinh doanh.

Ông Louis Nguyen, Tổng Giám Đốc của SAM đã phát biểu “Chúng tôi rất vui về quan hệ đối tác này vì chúng tôi thấy rõ nhu cầu từ các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm các cơ hội kinh doanh tại Hoa Kỳ, cụ thể là Houston do vị trí chiến lược, tốc độ phát triển kỷ lục cũng như tìm năng của nó. Cùng với văn phòng hiện tại của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã nhân cơ hội này đã mở một văn phòng mới tại Houston để tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực giữa hai thành phố.”

Ông Genaro J. Peña, Phó Chủ Tịch phụ trách đầu tư và thương mại quốc tế của GHP, cũng nhận xét “ Thỏa Thuận Hợp Tác giữa SAM và GHP mang tính chiến lược cho cả hai tổ chức, và nó sẽ tạo nhiều cơ hội kinh doanh giữa Houston và Việt Nam. SAM đại diện cho một thị trường Việt Nam đang phát triển, hoạt động văn phòng SAM tại Houston là một minh chứng về môi trường đầu tư tốt của Houston.”

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management

Saigon Asset Management (SAM), được thành lập năm 2007, là công ty quản lý đầu tư của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietnam Equity Holding (VEH) và Quỹ Đầu tư Bất động sản Vietnam Property Holding (VPH), cả hai quỹ đầu tư này được thành lập tại Cayman Islands, niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt và Xetra với tổng tài sản ban đầu khoản 125 triệu USD.

Hiện tai Công ty đang huy động vốn cho hai quỹ mới là quỹ năng lượng Indochina Energy Holding và quỹ đầu tư phát triển và nông nghiệp Funan Impact Investment Holding.

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang web của chúng tôi tại: www.saigonam.com.

Tổ chức Greater Houston Partnership

Greater Houston Partnership (GHP) được thành lập năm 1989 trên cơ sở sáp nhập Phòng Thương Mại Houston và Hiệp hội Thương mại Thế giới Houston. Ngày nay, GHP là một trong những tổ chức kinh doanh có ảnh hưởng lớn nhất của Hoa Kỳ, đại diện cho quyền lợi của các doanh nghiệp trong khu vực Houston – từ các doanh nhân địa phương cho đến tốp 500 toàn cầu của tạp chí Fortune. GHP hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh trong khu vực Houston; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại bên ngoài Hoa Kỳ; và hoạch định chiến lược.

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang web của chúng tôi tại: www.houston.org.