SAM Là Một Trong Số Cty QLQ Hoạt động Hiệu quả Nhất và chuẩn bị Lập Quỹ

SAM 16th February, 2009

TPHCM: ngày 16/2/2009, Saigon Asset Management, nhà quản lý chính thức của hai quỹ niêm yết trên thị trường chứng khoán Frankfurt, Đức, là Vietnam Equity Holding (“VEH”) và Vietnam Property Holding (“VPH”), hôm nay công bố kết quả hoạt động của hai quỹ trong năm 2008.

Trong năm vừa qua, theo báo cáo của LCF Rothschild, một công ty chuyên nghiên cứu và theo dõi các quỹ đầu tư ở các thị trường mới nổi trên toàn thế giới, VEH đứng đầu trong số các quỹ đầu tư chủ yếu vào chứng khoán ở Việt Nam và VPH đứng thứ 3 trong số các quỹ đầu tư vào bất động sản ở Việt Nam. Tính từ ngày lập quỹ đến hết năm 2008, VEH và VPH liên tục thuộc nhóm 3 quỹ có hoạt động hiệu quả nhất trong số các quỹ đang đầu tư tại Việt Nam.

Trong quý IV năm 2008, chỉ số tài sản ròng của VEH giảm 15.8% so với quý trước. Tính hết năm 2008, tài sản ròng của VEH giảm 24.3% trong khi chỉ số VN Index giảm 66%. Tính từ lúc lập quỹ, tài sản ròng của VEH giảm 22.7%.

Tài sản ròng của VPH giảm 9% trong quý 4 do sự thay đổi về tỷ giá của đồng Euro so với Đồng Việt nam và sự giảm giá trị của một công ty trong danh mục đầu tư của quỹ. Tính hết năm 2008, tài sản ròng của VPH giảm 2.15% trong khi chỉ số VN Index giảm 66%. Tính từ lúc lập quỹ, tài sản ròng của VPH chỉ giảm nhẹ 0.8%.

“Vượt qua được sự suy giảm 42% của VN Index là một nhiệm vụ khó khăn. Tôi muốn cảm ơn các nhân viên của mình, những người xứng đáng với kết quả hoạt động của quỹ như được nêu ở trên” ông Louis Nguyễn, Chủ tịch và Tổng Giám đốc của SAM, phát biểu “Tuy nhiên, năm 2009 vẫn rất có thể là một năm khó khăn đối với Việt Nam. Do đó, trong tình hình thị trường bấp bênh như hiện nay, chúng tôi cần phải cẩn trọng để có thể tạo thêm giá trị cho nhà đầu tư của mình. Ở góc độ khác, đây cũng là thời điểm xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư tốt – việc định giá công ty và tài sản đang trở về mức thấp ban đầu và sự thiếu hụt vốn tại Việt Nam so với một số nước Châu Á khác sẽ mang lại lợi nhuận tương đối hấp dẫn cho hoạt động đầu tư”.

SAM đang chuẩn bị lập hai quỹ đầu tư mới. Tương tự VEH và VPH, hai quỹ này lần lượt sẽ tập trung vào cổ phiếu và bất động sản. Điểm khác cơ bản là cấu trúc của chúng sẽ là hợp danh hữu hạn.

“Mặc dù các quỹ do chúng tôi quản lý vẫn còn nhiều tiền mặt nhưng trong vài năm tới sẽ là thời điểm rất tốt để đầu tư vào các doanh nghiệp trước khi tiến hành IPO, các tài sản được định giá thấp hoặc đang là tài sản đảm bảo các khoản nợ”, ông Louis Nguyễn nói, “Do đó, chúng tôi sẽ lập quỹ mới để hiện thực hóa những cơ hội này. Tuy nhiên, thời điểm chính thức cho việc huy động vốn dự kiến vào cuối năm nay vì chúng tôi hy vọng khi đó cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã dịu bớt”.

Giới thiệu về SAM

Được thành lập vào năm 2007, Saigon Asset Management, trước đây là Anpha Capital Group, là nhà quản lý quỹ chính thức của quỹ Vietnam Equity Holding (VEH) và Vietnam Property Holding (VPH), hai công ty đầu tư được thành lập tại Cayman Islands và hiện đang niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Frankfurt.

VEH có tài sản trị giá 75 triệu USD và chủ yếu đầu tư vào chứng khoán niêm yết tại Việt Nam.

VPH có tài sản trị giá 50 triệu USD và chủ yếu đầu tư vào các công ty và dự án bất động sản tại Việt Nam.

Lợi thế so sánh của SAM là sự phối hợp giữa một công ty quản lý quỹ nước ngoài và quan hệ chiến lược với một công ty quản lý quỹ trong nước là Công ty Cổ phẩn Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Hà Nội, một công ty con của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Mô hình này mang đến cho các quỹ do SAM quản lý sự đa dạng về cơ hội và phương thức đầu tư.

Đội ngũ phụ trách đầu tư của SAM có 15 người, là những người trước đây đã từng làm việc ở các công ty quản lý quỹ tại nước ngoài hoặc ở Việt Nam, có hiểu biết sâu sát về môi trường đầu tư trong nước và kinh nghiệm từ nhiều ngành khác nhau, cùng với khả năng đã được chứng minh trong việc tìm và lựa chọn được các cơ hội đầu tư hiệu quả.