Thông cáo báo chí về việc gia hạn hoạt động của 2 quỹ VEH & VPH

VEH 3rd October, 2012

Ngày 3/10/2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Asset Management (SAM) thông báo Đại hội đồng Cổ đông Bất thường của Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietnam Equity Holding (“VEH”) và Quỹ đầu tư Bất động sản Vietnam Property Holding (“VPH”) đã được tổ chức thành công.

Hai nội dung nghị sự chính của Đại hội đồng Cổ đông Bấ t thườ ng củ a VEH và VPH là thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị về việ c gia hạn hoạt động của hai Quỹ, và tiếp tục chương trình mua lại cổ phiếu của Công ty. Ông Louis Nguyễn, Giám đốc Điều hành của quỹ VEH và VPH, đã chủ tọa Đại hội.

Kết quả của Đại hội như sau:

  • –  VEH: 75% nhà đầu tư tham gia, trong đó 65% biểu quyết thông qua.

  • –  VPH: 73% nhà đầu tư tham gia, trong đó 67% biểu quyết thông qua.


  • Ông Louis Nguyễn đã phát biểu trước nhà đầu tư trong Đại hội: “Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhà đầu tư đối với việc gia hạn hoạt động của hai Quỹ đầu tư. Hiện tại, kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức tuy nhiên chúng tôi lạc quan về triển vọng của nền kinh tế trong dài hạn. Chúng tôi đang nỗ lực nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư, đồng thời thu hẹp khoản cách giữa giá cổ phiếu và giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu cho nhà đầu tư. Ngoài ra, chúng tôi đã đề xuất kế hoạch chuyển đổi hai quỹ VEH và VPH thành quỹ mở trong năm 2014 nhằm tạo sự linh động cho nhà đầu tư trong việc đầu tư vào quỹ khi thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục”.


  • Ông Louis Nguyễn cũng đã chia sẻ về kết quả hoạt động của hai quỹ trong 5 năm qua, quỹ VEH là quỹ đầu tư chứng khoán hoạt động hiệu quả nhất so với các quỹ đầu tư tại Việt Nam tính theo sự tăng trưởng giá trị tài sản ròng (NAV), đồng thời, kể từ khi thành lập, quỹ VEH cũng hoạt động vượt qua chỉ số VN Index.


  • Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management

  • Saigon Asset Management (SAM), được thành lập năm 2007, là công ty quản lý đầu tư của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietnam Equity Holding (VEH) và Quỹ Đầu tư Bất động sản Vietnam Property Holding (VPH), cả hai quỹ đầu tư này được thành lập tại Cayman Islands, niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt và Xetra với tổng tài sản ban đầu khoản 125 triệu USD.


  • Hiện tai Công ty đang huy động vốn cho hai quỹ mới là quỹ năng lượng Indochina Energy Holding và quỹ đầu tư phát triển và nông nghiệp Funan Impact Investment Holding.


  • Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang web của chúng tôi tại: saigonam.com.