Công ty Quản lý Quỹ Saigon Asset Management (SAM) là một công ty đầu tư có thành tích vượt trội trong các công ty quỹ tập trung vào thị trường Việt Nam

SAM đang quản lý các quỹ có tỷ suất sinh lợi vượt trội hơn Vietnam Index, MSCI EM và các quỹ ETF.

Từ năm 2007, SAM đã đầu tư vào hơn 70 công ty và các dự án bất động sản ở Việt Nam

SAM cung cấp dịch vụ quản lý quỹ

Chú ý: Nhà đầu tư của quỹ Vietnam Equity Holding (VEH) – Please see here

 • 1. Structure

 • Founded in August 2007 as a Cayman Islands company
 • Regulated by Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
 • and Vietnam State Securities Commission (SSC)
 • 25+ employees in 3 offices in Ho Chi Minh City and Hanoi, Vietnam
 •  
 • 2. Fund Management and Advisory 

 • a. Funds and Segregated Accounts Under Management
 • Vietnam Equity Holding (VEH) – $125m
 • Vietnam Property Holding (VPH) – $50m
 • Vietnam Impact Holding (VIH) – $100m
 • Sunwah Vietnam Investment Company (SVIC) – $100m
 •  
 • b. Advisory Services
 • Asset management
 • Debt and equity financing
 • US Government impact financing
 •  
 • 3. Investment Themes

 • Food Safety
 • Inclusion
 • Innovation
 •  
 • 4. Sector Focus

Financial Services

Technology

Agriculture

F&B

Healthcare

Education

Renewable Energy

Real Estate

Logistics

 

 •  
 • 5. Unique Selling Propositions (USPs)

 • Invested over $500m in 65 companies and projects in Vietnam
 • Managed funds have outperformed peers and indices
 • Over 15 years on the ground investment and M&A experience
 • Network of industry leaders and decision makers in Vietnam
 •  
 • 6. Sustainable Investment/ ESG

 • Saigon Asset Management (S) is a major advocate of responsible and sustainable investment in Vietnam
 • We support and promote ESG considerations and measurements
 • SAM focuses on 3 sustainable investment themes:
 • Food Safety
 • Inclusion
 • Innovation
 •  
 • 7. Sustainable Investment/ ESG

 • Saigon Asset Management (SAM) ascribes to high standards of corporate governance in all facets of the company’s operations, with strict procedures and control mechanisms in place to conduct our business with transparency, efficiency and integrity in order to provide stakeholders with the rewards from high performance.
 • SAM’s investors have inherent rights to assess its team, performance and assets. SAM’s investor relations issues regular reports detailing market conditions and asset valuation, provides ongoing market analysis, and responds to inquiries in a timely and objective manner.
 • The company’s management implements rigorous internal controls that avoid conflicts of interest, fostering strong teamwork and shared responsibilities. SAM has a Code of Ethics that ensures integrity at all levels of our operations.
 • SAM conducts regular reviews of company policies and procedures. Benchmarking of operational and financial performance against peer groups and the company’s own internal targets are done throughout the year.
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 •  

sams-vision-values

SAM mong muốn trở thành công ty quản lý quỹ tốt nhất trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi muốn đạt được mục tiêu này bằng sự chính trực và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trước.

Chúng tôi mong muốn có mối quan hệ hợp tác và những cuộc hội thoại minh bạch với tất cả các bên liên quan: khách hàng, đối tác kinh doanh, những công ty mà chúng tôi đầu tư vào và nhân viên của mình.

 

Indicative NAV

NAV/SHARE 14.01.22
<< lui 16 Xem lịch sử NAV tới 16 >>

Vietnam Equity Holding (VEH) – Quỹ đầu tư hàng đầu được quản lý bởi SAM

VEH là quỹ mở được đăng ký thành lập tại đảo Cayman, đầu tư vào các công ty cổ phần tại Việt Nam. VEH có tỷ suất sinh lợi vượt trội hơn Vietnam Index và các quỹ ETF kể từ khi thành lập.