Công ty Quản lý Quỹ Saigon Asset Management (SAM) là một công ty đầu tư có thành tích vượt trội trong các công ty quỹ tập trung vào thị trường Việt Nam

SAM đang quản lý các quỹ có tỷ suất sinh lợi vượt trội hơn Vietnam Index, MSCI EM và các quỹ ETF.

Từ năm 2007, SAM đã đầu tư vào hơn 70 công ty và các dự án bất động sản ở Việt Nam

SAM cung cấp dịch vụ quản lý quỹ

Chú ý: Nhà đầu tư của quỹ Vietnam Equity Holding (VEH) - Please see here

Chúng tôi là ai?

Năm 2007 tại đảo Cayman, SAM được thành lập để quản lý quỹ tại Việt Nam. SAM được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA). SAM cũng quản lý Công ty Quản lý quỹ AFM, một công ty được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Việt Nam.

  

Những quỹ được SAM quản lý đều là những quỹ hàng đầu trong những lĩnh vực mà quỹ đầu tư. Chúng tôi tập trung vào hiệu quả hoạt động và năng cao giá trị của cổ đông mà không ảnh hưởng đến đạo đức và trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Quỹ đầu tư của SAM, Vietnam Equity Holding (VEH), đầu tư vào các công ty cổ phần được niêm yết tại Việt Nam và đang là một trong những quỹ có hoạt động đầu tư tốt nhất kể từ khi được thành lập vào tháng 11 năm 2007. VEH liên tiếp có tỷ lệ sinh lợi vượt trội hơn chỉ số VNIndex (VNI), chỉ số MSCI EM và hầu hết các quỹ khác tập trung đầu tư vào công ty cổ phần và ETFs.

 

 

Tầm nhìn của SAM

sams-vision-values

SAM mong muốn trở thành công ty quản lý quỹ tốt nhất trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi muốn đạt được mục tiêu này bằng sự chính trực và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trước.

Chúng tôi mong muốn có mối quan hệ hợp tác và những cuộc hội thoại minh bạch với tất cả các bên liên quan: khách hàng, đối tác kinh doanh, những công ty mà chúng tôi đầu tư vào và nhân viên của mình.