Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Quỹ quản lý

Vietnam Equity Holding (VEH) - PreIPO và vốn cổ phần niêm yết

Vietnam Impact Holding (VIH) - Tác động và bền vững

Khả năng năng lượng

Quản trị doanh nghiệp

SAM
Đầu tư bền vững/ESG

Chúng tôi đầu tư vào các công ty đã thành lập, đang phát triển đang tạo ra ESG và các lợi ích tài chính.

Chúng tôi áp dụng các phương pháp ESG tiến bộ để nâng cao giá trị trong công ty có danh mục đầu tư.

Quyền sở hữu của quỹ có thể được sử dụng để thúc đẩy và khuyến khích sự thay đổi.

Chúng tôi tập trung vào các công ty đổi mới hoặc theo hướng công nghệ với hiệu suất ESG tốt hơn, cung cấp các giải pháp về An ninh lương thực, Chăm sóc sức khỏe và Hòa nhập.

  • Tài chính
  • Nông nghiệp
  • Sức khỏe
  • Công nghệ
  • Năng lượng tái tạo
  • Bất động sản

Mô hình kinh doanh

M&A và tài trợ chiến lược

Tài trợ bền vững và tác động

Tài trợ nợ và vốn chủ sở hữu

Công ty danh mục đầu tư

Khách hàng tư vấn

TRUYỀN THÔNG

LDG Group hợp tác với quỹ đầu tư S.A.M để phát triển các dự án trọng điểm

LDG Group đã công bố 5 dự án chiến lược trong năm 2020 và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Saigon Asset Management (S.A.M) để ...
Xem thêm