Tuyển Dụng

Saigon Asset Management đã trở thành đích đến cho các chuyên viên tài chính, đầu tư có quyết tâm lớn và khả năng làm việc mang lại hiệu quả cao. Đội ngũ của chúng tôi quyết tâm đạt được mục tiêu trở thành công ty quản lý quỹ, ngân hàng đầu tư và dịch vụ tư vấn hàng đầu Việt Nam.

SAM hiện đang tìm kiếm các cá nhân có tham vọng và quyết tâm trong sự nghiệp. Vui lòng gửi CV tiếng Anh kèm với Thư xin việc miêu tả vị trí bạn muốn ứng tuyển đến HR@saigonam.com.

Làm Việc Tại SAM

SAM là một nhà quản lý đầu tư và công ty tư vấn chú trọng về khu vực ASEAN. Danh tiếng của chúng tôi được gầy dựng từ kết quả làm việc của đội ngũ nhân viên. Tại SAM, chúng tôi tự hào trong việc tạo nên một môi trường làm việc mang tính thử thách và khuyến khích cao, nơi mà nhân viên có cơ hội tạo nên những ảnh hưởng tích cực. Tinh thần làm chủ và quyết tâm nâng cao nghiệp vụ cho phép chúng tôi xây dựng sự nghiệp và gặt hái thành công.

Tuyển Dụng

SAM hiện đang tìm kiếm các cá nhân có tham vọng và quyết tâm trong sự nghiệp. Vui lòng gửi CV tiếng Anh kèm với Thư xin việc miêu tả vị trí bạn muốn ứng tuyển đến HR@saigonam.com.

Nhân viên phân tích ngành bất động sản

Nhân viên phân tích ngành bất động sản

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ HR@saigonam.com

Nhân viên phân tích

Nhân viên phân tích

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ HR@saigonam.com