Hướng đến những tiêu chuẩn cao trong quản trị

Quản Trị Doanh Nghiệp

corporate-governance-introduction-module

 

 

 

SAM hướng đến những tiêu chuẩn cao nhất về quản trị trong mọi khía cạnh vận hành của công ty, với những phương thức quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo công ty luôn hoạt động trong sạch và hiệu quả, mang lại cho nhà đầu tư nhiều thành quả tốt đẹp từ hiệu suất cao.

Nhà đầu tư hiển nhiên có quyền đánh giá đội ngũ, hiệu quả hoạt động và tài sản của chúng tôi. SAM gửi báo cáo đều đặn cho nhà đầu tư về tình trạng thị trường và định giá tài sản, cung cấp phân tích thị trường liên tục và phản hồi thắc mắc khách quan và kịp thời.

Ban quản trị đã thực hiện nhiều chính sách quản lý nội bộ kỹ càng để tránh xung động lợi ích, nâng cao tinh thần hợp tác làm việc và chia sẻ trách nhiệm. SAM có những quy tắc đạo đức để đảm bảo sự chính trực trong mọi hành động và cấp bậc của công ty.

SAM thực hiện thường xuyên việc đánh giá các chính sách và phương thức vận hành của công ty, so sánh hiệu quả hoạt động và tài chính với những công ty tương tự khác và với mục tiêu tự đặt ra cho chính mình.

Trách Nhiệm Xã Hội

corporate-social-responsibility

SAM có nhiều thành tựu đáng tự hào trong việc thi hành những Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp. Chúng tôi luôn giữ vững những tiêu chuẩn cao về đạo đức và sự chính trực, tham gia đóng góp vào nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng và khuyến khách nhân viên của SAM nối kết với những sáng kiến về trách nhiệm xã hội  mang lại lợi ích cho cộng đồng nơi SAM hoạt động.